Ανακύκλωση Σκραπ Ίνοχ – Ανοξείδωτο

Ανακύκλωση σκραπ ίνοξ ανοξείδωτο τιμές

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ SCRAP ΧΑΛΥΒΑΣ (ΙΝΟΧ) Σε σύγκριση με τους κοινούς χάλυβες, οι ανοξείδωτοι χάλυβες Σκραπ, εκτός από την πολύ υψηλότερη αντοχή στην διάβρωση, παρουσιάζουν επιπλέον και υψηλότερη μηχανική αντοχή. Ωστόσο, είναι πιο σκληροί από τους κοινούς χάλυβες και γι’ αυτό πιο δυσκατέργαστοι. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες παρουσιάζουν επίσης χαμηλή θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με τους κοινούς χάλυβες.

Scroll Up