Αποξήλωση εργοστάσια κτιρίον

Έχοντας ιδιόκτητα μηχανήματα και εργαλεία   αναλαμβάνουμε έργα ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  όπως κτήρια κατοικιών , βιομηχανικά κλπ , καθώς επίσης και ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ κατεδάφισης τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να μείνει ασφαλής ο σκελετός του κτηρίου και να προχωρήσουμε στις εσωτερικές αποξηλώσεις όπως ηλεκτρικές και υδραυλικές απομονώσεις,  γκρέμισμα τοιχοποιιών , αποξήλωση επενδύσεων , κουφωμάτων , ειδών υγιεινής, μονώσεων κλπ.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των κατασκευών που δεν αποξηλώνονται, τοποθετώντας πριν από την έναρξη των εργασιών ειδικά προστατευτικά στοιχεία που απομακρύνονται στο τέλος.Αποξήλωση-αποδόμηση κτιρίων και καταστημάτων. φλώρος σκραπ

Scroll Up