Ανακύκλωση μετάλλων scrap αλουμινίου χαλκός

Ανακύκλωση μετάλλων scrap αλουμινίου χαλκός

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Ν. Ημαθίας

Επιχειρήσεις

 • Εργοστάσια & Βιομηχανίες – Αποξηλώσεις μετάλλων
 • Λατομεία – Διαλύσεις
 • Πλοία – Κοπές
 • Βαρέα & Ελαφρά μηχανήματα – Διάλυση & Κοπή
 • Παλαιά μηχανήματα – Αγορά
 • Σκραπ Καλωδίων – Συλλογή & Ανακύκλωση
 • Μεταλλικά Υπολείμματα Βιομηχανιών – Ανακύκλωση
 • Παλαιά μηχ/τα & φορτηγά εν λειτουργία – Αγορά
 • Αποκομιδή Aπορριμ/των από βιομηχανίες
 • Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων

 Ιδιώτες

 • Παλαιός σίδηρος- Συλλογή & Ανακύκλωση
 • Αυτοκίνητα Ο.Τ.Κ.Ζ – Αγορά, Μεταφορά, Ανακύκλωση
 • αποκομιδή Απορριμ/των από αυλές-αποθήκες
 • Παλαιά Ανταλλακτικά αυτοκινήτου – Εμπορία

Δημόσιο

 • Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά
 • Υλικά & Οχήματα του στρατού – Αγορά
 • Μεταλλικά οικιακά απορ/τα δήμων – Ανακύκλωση
 • Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων
 • Κάδοι περισ/γής μεταλ/κών αντικειμένων – Τοποθέτηση
 • Κάδoι περισυλλογής ΑΗΗΕ – Τοποθέτηση

 Μέταλλα

 • Mη σιδηρούχο μεταλλικό σκράπ – Ανακύκλωση
 • Μπρούτζος – Ανακύκλωση
 • Ανοξείδωτο Inox – Ανακύκλωση
 • Σκράπ Μέταλλα – Συλλογή
 • Προφίλ Αλουμινίου – Ανακύκλωση
 • Χαλκός – Ανακύκλωση

About The Author

admin
Η εταιρία μας All Scrap Metals N. Imathia FLOROS δραστηριοποιείται στον χώρο από τo 1983 της Ανακύκλωσης Παλαιών σιδήρων και μετάλλων Scrap. Η εμπειρία μας στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει διδάξει πώς να συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό μας όσο και σε οτιδήποτε.