Αποξήλωση αποδόμηση εργοστασια κτιρίων και καταστημάτων. φλώρος σκραπ

Αποξήλωση-αποδόμηση κτιρίων και καταστημάτων. φλώρος σκραπ

Αντικείμενο της λειτουργίας της είναι η αποξήλωση κτιρίων σκραπ και η κατεδάφιση τους με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων των υλικών – επικίνδυνων και μη – που θα προκύψουν. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της την καθιστούν μια από τις πλέον οργανωμένες και αποτελεσματικές που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Scroll Up