Ανακύκλωση σκραπ σιδήρου τιμές 2017

Ανακύκλωση σκραπ σιδήρου τιμές 2017

Μεγάλες ποσότητες μη σιδηρούχων μετάλλων σκραπ προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία σιδηρούχων μετάλλων της εταιρείας συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Στην εταιρεία Floros All Scrap Metals & ΣΙΑ λειτουργεί τμήμα ανακύκλωσης μή σιδηρούχων μετάλλων των παρακάτω κατηγοριών:

Ανακύκλωση Σκραπ Χαλκός Α΄
Ανακύκλωση Σκραπ Χαλκός B΄
Ανακύκλωση Σκραπ Ορείχαλκος (Μπρούτζος)
Ανακύκλωση Σκραπ Ψυγεία ορειχάλκου
Ανακύκλωση Σκραπ Ψυγεία Σερμπεντίνα
Ανακύκλωση Σκραπ Αλουμίνιο σκληρό
Ανακύκλωση Σκραπ Αλουμίνιο μαλακό
Ανακύκλωση Σκραπ Αλουμίνιο προφίλ
Ανακύκλωση Σκραπ Αλουμίνιο γρέζι
Ανακύκλωση Σκραπ Αλουμίνιο κουτάκι
Ανακύκλωση Σκραπ Ανοξείδωτο
Ανακύκλωση Σκραπ Μολύβι
Ανακύκλωση Σκραπ Αντιμόνιο
Ανακύκλωση Σκραπ Καταλύτες αυτοκινήτων
Ανακύκλωση Σκραπ Βιομηχανικά εξαρτήματα συνδυασμών μετάλλων

Scroll Up