Εμπόριο παλαιών μετάλλων & σιδήρων σκραπ N. Ημαθίας

Εμπόριο παλαιών μετάλλων & σιδήρων σκραπ N. Ημαθίας

Η επιχείρηση ανακύκλωσης All scrap metal Αφοί φλώρου Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ είναι πιστοποιημένη βάση Ευρωπαϊκών Προτύπων και διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας σε πανελλαδική κλίμακα καθώς επίσης και προσωρινής αποθήκευσης με εγγραφή στα μητρώα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας (3.500 τ.μ.), βρίσκεται ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που διαχειρίζεται τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα σε συνδυασμό με το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας που πρώτιστο μέλημα του είναι η εξειδίκευση στον τομέα της ανακύκλωσης.

Εκτός από την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου και μετάλλων, παρέχουμε μία μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως διαλύσεις πλοίων – κτιρίων σε ανταγωνιστικές τιμές παρέχοντας ασφάλεια στην κατεδάφιση και αξιοπιστία στον τρόπο αποξήλωσης..

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες μας, συγκαταλέγονται στις εξής:

  1. Εμπόριο παλαιού σιδήρου και μετάλλων
  2. Διαλύσεις κτιρίων (εργοστασίων, μεταλλικών κτιρίων κ.α.)
  3. Συμμετοχή σε δημοπρασίες
  4. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων
  5. Ανακύκλωση απορριμμάτων πάσης φύσεως

About The Author

admin
Η εταιρία μας All Scrap Metals N. Imathia FLOROS δραστηριοποιείται στον χώρο από τo 1983 της Ανακύκλωσης Παλαιών σιδήρων και μετάλλων Scrap. Η εμπειρία μας στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει διδάξει πώς να συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό μας όσο και σε οτιδήποτε.