Ανακύκλωση Σκραπ Μετάλλων & Εμπόριο Σιδήρων ΦΛΩΡΟΣ | ΒΊΝΤΕΟ

Ανακύκλωση Σκραπ Μετάλλων & Εμπόριο Σιδήρων ΦΛΩΡΟΣ | ΒΊΝΤΕΟ

Η Επιχείρηση ALL SCRAP METAL FLOROS έχει την

ΕΜΠΕΙΡΊΑ

ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΕΞΙΌΤΗΤΑ

ΕΝΤΙΜΌΤΗΤΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

 στην Ανακύκλωση Μετάλλων από το 1983.

 

About The Author

admin
Η εταιρία μας All Scrap Metals N. Imathia FLOROS δραστηριοποιείται στον χώρο από τo 1983 της Ανακύκλωσης Παλαιών σιδήρων και μετάλλων Scrap. Η εμπειρία μας στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει διδάξει πώς να συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό μας όσο και σε οτιδήποτε.