Αποξήλωση εργοστάσια κτιρίων

Η Επιχείρηση Scrap Metals  N. Hmathias FLOROS έχοντας ιδιόκτητα μηχανήματα και εργαλεία   αναλαμβάνουμε έργα ΟΛΙΚΉ ΚΑΤΕΔΆΦΙΣΗ  όπως κτήρια κατοικιών , βιομηχανικά κλπ , καθώς επίσης και ΤΜΗΜΑΤΙΚΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ κατεδάφισης τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να μείνει ασφαλής ο σκελετός του κτηρίου και να προχωρήσουμε στις εσωτερικές αποξηλώσεις όπως ηλεκτρικές και υδραυλικές απομονώσεις,  γκρέμισμα τοιχοποιιών , αποξήλωση επενδύσεων , κουφωμάτων , ειδών υγιεινής, μονώσεων κλπ.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των κατασκευών που δεν αποξηλώνονται, τοποθετώντας πριν από την έναρξη των εργασιών ειδικά προστατευτικά στοιχεία που απομακρύνονται στο τέλος.

Αποξήλωση-αποδόμηση κτιρίων και καταστημάτων. φλώρος σκραπ

Αποξήλωση-αποδόμηση κτιρίων και καταστημάτων. Φλώρος σκραπ